• bg
  • en
  • de

Силнотокови

Фирма ЛЕОПОЛД ДЖОРДАН ООД изгражда електроинсталации от всякакъв тип, спазвайки изискванията по БДС и българското законодателство. Фирмата предлага на клиентите си цялостни решения за електрозахранване - проектиране, доставка, инсталиране, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване, извършва всички видове електроинсталационни дейности от ключа за осветление до изграждане на резервирано захранване с дизел генератори и UPS системи, трафопостове и външни кабелни канални мрежи. Фирмата проектира и изгражда заземление и мълниезащита с активни и пасивни мълниеотводни устройства.

Използваните компоненти и материали носят високото качество на водещите производители - Schneider Electric, OBO Bettermann, General Electric, ABB, Merten, ESSER, Megalux, Zumtobel и др. Основни доставчици са DTS, Moeller, Megalux, Schneider Electric, OBO Bettermann, Filkab, HPM, Gira,  Apolo, Himel, TORN.

Фирмата изпълнява поетите ангажименти, като стриктно спазва изискванията за качество и договорените с инвеститорите срокове за изпълнение. Гаранция за това са изградените обекти през годините, доверието на инвеститорите и партньорите и защитения сертификат за качество ISO 9001.

Покривни нагреватели

Проектиране, доставка и изпълнение на инсталации без замръзване - покриви и улуци.

Електрически табла

Проектиране, доставка на компоненти, монтаж, тестове и изпълнителна документация.

Фасадно и парково осветление

Цялостно изпълнение на фасадно и парково осветление с осветителни тела на най-добрите производители.

Електрически инсталации

Цялостно проектиране и изпълнение на електрически инсталации.

Дизел генератори

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дизелови генератори.